Close
(0) Artikler
Handlekurven er tom.
Våre produkter
  Filters
  Privat eller bedrift ?
  Søk

  Disclaimer

  Disclaimer

  Copyright

  © Copyright Netthandel & Import AS. Med forbehold om alle rettigheter. All tekst, bilder, grafikk, animasjonsfiler, videofiler og deres plassering på Netthandel & Import AS sine nettsteder er underlagt lov om opphavsrett og andre lover om beskyttelse av intellektuell eiendom. Slike objekter kan ikke kopieres for kommersiell bruk eller distribusjon, og de kan heller ikke modifiseres eller publiseres på andre nettsteder uten innvilgning av rettighetens innehaver. Mange av våre nettsider inneholder også bilder der opphavsrettighetene tilhører tredjepart.

  Garantier og erstatningsansvar

  Selv om informasjonen er antatt å være nøyaktig, kan det forekomme feil eller unøyaktigheter. Skrujernet.no (Netthandel & Import AS) skal under ingen omstendighet være ansvarlig overfor noen person for eventuell spesiell skade, indirekte skade eller følgeskade knyttet til dette materialet, så fremt det ikke er forårsaket av grov uaktsomhet eller tilsiktet vanskjøtsel.

  Salg og markedsføring

  Det stilles ingen krav til spesielle fagkvalifikasjoner for kjøp av materiell hos Skrujernet.no (Netthandel & Import AS). 

  Priser og produktbeskrivelser

  Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i pris og produktbeskrivelse. Enkelte produkter kan avvike fra bildet, og/eller vises i annen farge/utførelse eller i ett miljø hvor alle elementer ikke medfølger produktet. Enkelte pakkeløsninger kan beskrives som "komplett(e)", vær her oppmerksom på beskrivelsen av innhold i pakkeløsningen, da betegnelsen "komplett" ikke er dekkende under alle forhold. 

  Vær oppmerksom på at lenken/annonsen du kan komme fra/eller har observert kan være et annonsert, men utgått tilbud og/eller kampanje og produktet og/eller betingelsene som er vist der kan ha avvikende priser og/eller betingelser enn på nettsiden. Slike tilfeller kan oppstå ved gjengivelse (les deling, hvis sosiale medier), helt eller delvis, av annonser eller produkter med gjeldende priser og/eller betingelser på den opprinnelige publiseringen, eller ved tidsforsinkelse på oppdatering av priser og/eller betingelser til annonsører og/eller annonsenettverk. Alle produktene på nettsiden vises med til enhver tid gjeldene priser og betingelser.

  Reklamasjon - bedriftskunder

  Alle reklamasjoner må fremsettes omgående, og senest innen 8 dager etter mottatt vare. All vareretur skal forhåndsgodkjennes og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Skrujernet.no (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur. Det er ikke anledning til å foreta returer utenom disse tilfeller.

  Levering

  Levering på adresse er betinget av transportørens dekningsområde fra lokasjon varene er bestilt og/eller ansees som nærmeste lokasjon til leveringsadressen. Skrujernet.no (Netthandel & Import AS) fraskriver seg alle erstatningskrav, både direkte og indirekte økonomiske tap, ved forsinket og/eller feilleveranser, uavhengig av leveringsmåte, inkludert der Kunden ønsker å hente selv.

  Skrujernet.no (Netthandel & Import AS) er ikke ansvarlig for innhold på nettsider som vedlikeholdes av tredjepart, og fraskriver seg derfor ansvar for alle lenker fra disse nettstedene til andre nettsteder.